Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Andreas Hellerstedt

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Ödets teater

  2009. Andreas Hellerstedt (et al.).

  Thesis (Doc)

  The purpose of this dissertation is to study the function of the conceptions of Fate in political contexts as well as in views on society, in early 18th century Sweden. The investigation is centered on three main concepts, namely Providence (lat. providentia), Fate (lat. fatum) and Fortune (lat. fortuna).

  Four specific questions are treated: Were these conceptions of Fate used as a ‘scapegoat’ or an ‘alibi’ for God, as has been suggested by recent research? How was the catastrophe of the Great Northern War (1700–1721) dealt with by aid of these conceptions? What capacity to shape their own destiny were people thought to have? Which interpretations regarding the conceptions of Fate were regarded as incorrect, and why?

  The dissertation shows how conceptions of fate were well established and filled a number of important functions in society, such as comfort, social discipline, and preservation of one's personal as well as national honor. Christian and classical traditions both played important parts in shaping these concepts. In particular, the philosophy of stoicism and the early Christian philosopher Boethius were central influences.

  Read more about Ödets teater
 • Teacher Attitudes Toward Game-based Learning in History Education

  2017. Peter Mozelius (et al.).

  Article

  Game-based learning (GBL) is an emerging field reaching new contexts. Research has reported about students’ rich use of digital games and the learning potential of GBL in traditional school subjects. Digital games have been tested as educational tools in various subjects in Swedish schools during the last decade, in areas such as teaching and learning of history and foreign languages. However, there is a lack of detailed research on attitudes toward the use of GBL in history education.

  Main aim of the study was to examine and discuss attitudes toward an increased use of digital games in formal history education. Earlier studies have analysed students’ opinions and preferences, but this study has a focus on the teacher perspective and on which design factors are important if digital games should be an alternative for self-learning in history education. The research approach has been qualitative cross-sectional study where secondary school teachers have answered questionnaires with open-ended questions on their view of didactics and the use of GBL in formal education. All selected respondents are registered as professional secondary school history teachers. Furthermore, teachers have described their own gaming habits and their game design preferences.

  Findings show that a majority of the informants have good knowledge about digital games with historical setting and also a positive attitude toward an increased use of GBL. Secondary school teachers also have a tradition of using various media in their teaching and learning activities and there are neither any regulations against an increased use of digital games. An important aspect of history education, where digital games might not the first choice, is in the description of the main changes and influence of a historical époque. Authors’ recommendation is to use games that can enable tangential learning where the gaming sessions could be seen as appetisers for further and deeper learning.

  Read more about Teacher Attitudes Toward Game-based Learning in History Education
 • 'Välkommen kära död!'

  2005. Andreas Hellerstedt. Karolinska förbundets årbok, 7-46

  Article

  I denna uppsats, som bygger på min D-uppsats framlagd vid Stockholms universitet 2004, undersöker jag offentliga avrättningar, med fokus på 1600-talets slut och 1700-talets början. Vid denna tid var de offentliga avrättningarna förskräckliga skådespel som följdes med stor nyfikenhet av åskådare i tusental. Dödens stund var ett sanningens ögonblick, och detta gällde i synnerhet vid en avrättning, då den dödsdömde genom ett oförskräckt uppträdande kunde ge prov på sin oskuld. Avrättningarna gav också upphov till en rik flora av litteratur – ögonvittnesskildringar, skillingtrycksvisor som utgav sig för att vara den dömdes sista ord, samtal mellan avrättade i dödsriket och förmanande predikningar. Med hjälp av detta material återskapas tidens syn på döden och hur människan borde förhålla sig till den, synen på kroppen, människans värde och mycket annat. Läran i konsten att dö, ars moriendi, efter medeltida och antik romersk förebild, hade ett stort genomslag. Typiskt ortodoxt lutheranska föreställningar spelade också en framskjuten roll, såsom i betoningen av Guds nåd, som gjorde det möjligt för alla människor, oavsett hur grova brottslingar de var, att hoppas på frälsning. Mindre ortodoxa var dock de besläktade föreställningarna om dödsstraffet som ett sätt att begå självmord utan att riskera själens salighet. Gammaltestamentliga föreställningar om Guds försyn, hämnd och syndastraff var också av stor betydelse. Förbundet med dessa var metaforen Lyckans hjul. De högt uppsatta män som avrättades, såsom Johan Reinhold Patkul (1707), Georg Henric von Görtz (1719) och Peter Brenner (1720), fick utgöra exempel på hur obeständig denna världens lycka (Fru Fortuna som vänder sitt hjul) är.

  Read more about 'Välkommen kära död!'

Show all publications by Andreas Hellerstedt at Stockholm University