Profiles

Anna Koch

Internationell koordinator

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 41 08
Email anna.koch@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 467
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: March 13, 2020

Bookmark and share Tell a friend