Profiles

Andreas Lunusjkin

Ansvarig evenemang och medlemsaktiviteter

Visa sidan på svenska
Email andreas.lunusjkin@sus.su.se
Visiting address Universitetsvägen 2A
Postal address Stockholms universitets studentkår (SUS) 106 91 Stockholm

Last updated: February 20, 2018

Bookmark and share Tell a friend