Profiles

Ann Nehlin

Ann Nehlin

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Child and Youth Studies
Telephone 08-120 765 36
Email ann.nehlin@buv.su.se
Visiting address Svante Arrhenius väg 21A
Room 434
Postal address Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2017. Ann Nehlin.

  Seventy thousand children were moved to Sweden from Finland during the Second World War with the purpose of giving them a break from the calamities of war. Moving children for this reason was common practice in the Western world during the twentieth century. Officially, the motives have always been humanitarian, but political motives have often played an important role commonly, to foster suitable citizens within planned societies. Political goals were important in the moving of Finnish children, but in a different way. In this article, I suggest that the children were used as commodities of compassion' in a Swedish politics of indemnification.

 • 2014. Ann Nehlin, Ingrid Söderlind. Arbetarhistoria (152), 27-33

  Krig handlar inte bara om nationers kamp emot varandra, de handlar också om hur den civila befolkningen, däribland barn ska skyddas för att säkra nationers framtid. Under andra världskriget kom cirka 70 000 finska barn till Sverige. Skälen var främst humanitära eftersom Finland var involverat i flera krig mellan 1939 och 1945, men det fanns även politiska undertoner i de diskussioner som fördes kring förflyttningarna. I den här artikeln kommer vi att ge en övergripande beskrivning av transporterna och ta upp några frågor som rör barnens mottagande i Sverige.

 • 2012. Nehlin Ann. Children in war: the International journal of evacuee and war child studies 1 (9)
 • 2011. Ann Nehlin. Locus (2), 39-57
 • 2010. Ann Nehlin (et al.).
 • 2009. Ann Nehlin, Bengt Sandin.

  The present study deals with the Swedish Save the Children Fund’s, Rädda Barnen’sexpansion during 1938-1956. During this period, Rädda Barnen developed into anorganization of both national and international importance. What factors enabled this advanceand how this affected Rädda Barnen’s performance and outlining of relief work will beanalysed. Swedish politics and interactions with the Swedish government, but also with otherrelief organizations, shaped the territory within which Rädda Barnen developed. For thisreason, these interactions will be investigated too. In the interactions that took place on boththe national and international level, struggles seemed to surfaced between the differentorganizations, and what was at stake in these struggles will also be examined.

  How Rädda Barnen carried out its relief work both within the country and on theinternational arena will be discussed in the last part of the study. Some examples of activitiesarranged for different groups of children will be presented. How Rädda Barnen carried out itsrelief both within the country and on the international arena will be discussed in the last partof the study. Some examples of activities arranged for different groups of children will bepresented. How the decisions were made concerning where and to which children relief wouldbe provided will also be analysed.

Show all publications by Ann Nehlin at Stockholm University

Last updated: January 30, 2020

Bookmark and share Tell a friend