Stockholm university logo, link to start page

Annika Sandén

Research

My research deals with the everyday conditions and shifts in the Swedish 1500s and 1600s. I'm interested in how society was organized at the local level, how people interacted with each other, what kind of conflicts arose, how they were driven, and dissolved.

The thesis Urban Community resources and conditions: societal and welfare efforts in Linköping 1600-1620 (Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhällssyn och välfärdssträvanden i Linköping 1600–1620 Linköping 2005) as well as recent studies uses a social and cultural perspective. In The miscreants: crimes and human destinies in Sweden around 1600, (Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 Stockholm 2014) analyzes six different crime investigations. Fascinating in themselves, they also reveals a great deal of everyday conditions, such as people's habits, standards of right and wrong, of honor and shame.
In recent studies, the outcasts of society has come into specific focus. The monography The executioners. Life, death and shame in Swedish 1600s, Stockholm 2016 (Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal), placies the executioner in a social and cultural context. It is a study of social boundaries in local community and how people maintained and manifested their belonging in the local.

Key words

Early modern Sweden, houshold, justice, norms, believing systems, social boundaries

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Usla, elända och arma

  2013. Sofia Holmlund, Annika Sandén.

  Book (ed)

  Tattare, tiggare, vansinniga och löskefolk - utsatta människor har funnits i alla tider. I denna bok varvas skildringar av enskilda livsöden med övergripande historisk analys - från medeltiden till våra dagar. I femton texter presenteras en annorlunda typ av historia med ett uttalat underifrånperspektiv. Författarna är forskare som på olika sätt brottats med dessa frågor i sitt arbete.

  Read more about Usla, elända och arma
 • Mot undergången

  2012. Annika Sandén, Erik Petersson.

  Book

  Det såg inte bra ut för människorna i 1500-talets Europa. Kanske var det fruktade tillständ som Bibeln talade om nu här: mänsklighetens förfall och jordens slutliga undergång. Tecknen visade sig överallt - i jordbävningar och oväder, i politiska kriser och krig, i svält och fattigdom. Gud varnade människorna för hur de levde, allt längre bort från hans påbud och lagar. I Sverige fanns två personer som önskade göra någonting åt situationen innan den alldeles urartade. Det var landets riksföreståndare, hertig Karl, och ärkebiskopen Abraham Angermannus. År 1596 påbörjade de ett av de största återuppbyggnadsprojekten i vårt lands historia. Och de gjorde det med besked. Men det skulle inte bli som de hade tänkt.

  Mot undergången behandlar ett turbulent och konfliktfyllt 1500-tal. Genom den kontroversielle ärkebiskopen Abraham Angermannus och hans historia får läsaren möta ett Sverige indraget i genomgripande samhällsomvandlingar. I det politiska och religiösa toppskiktet utspelade sig många intriger och infekterade stride. Och utgången av dessa kommer att bli avgörande för hela rikets framtid.

  Read more about Mot undergången

Show all publications by Annika Sandén at Stockholm University