Profiles

Åsa webb

Åsa Hellstadius

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 36 68
Email asa.hellstadius@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 916
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: October 2, 2019

Bookmark and share Tell a friend