Profiles

Carl Christiansson

Professor emeritus i naturgeografi m inriktning mot tropisk markvård

Visa sidan på svenska
Email carl.christiansson@natgeo.su.se
Visiting address Svante Arrhenius väg 8
Postal address Inst för naturgeografi 106 91 Stockholm

Last updated: May 16, 2017

Bookmark and share Tell a friend