Profiles

Charlotta Krispinsson

Charlotta Krispinsson

Timlärare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-16 25 28
Email charlotta.krispinsson@arthistory.su.se
Visiting address Frescativägen 24B
Room 341
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

About me

Research Interests: The historiography of art history, museum display and exhibitionary studies, image theory and ‘the iconic turn’, theories of portraiture, and portraits.

Selected Academic Publications (Peer-Review)

  • "The Challenge of the Object. CIHA:s (Congrès International d'Histoire de l'Art) 33:e internationella kongress för konstvetare. Nürnberg 15–20 juli 2012.", Konsthistorisk tidskrift, vol: 81, 2012:3. [Review of the CIHA-conference in Nürnberg 2012]
  • "Catharina Nolin: En svensk lustgårdskonst - Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt, Stockholm 2008", Konsthistorisk tidskrift, vol. 80, 2011:1. [Review of a monography on the Swedish architect Lars Israel Wahlman]
  • ”Lars Nilsson och svensk postmodernism före 1987”, Valör 2011:1.[Article on the Swedish artist Lars Nilsson, and his introduction of post-modernism in Sweden in the 1980’s.]

Masters Essay:
Ung, samtida och postmodern: En studie av det svenska konstfältet under 1980-talet utifrån Lars Nilssons konstnärskap, ht 2009.

Last updated: February 12, 2019

Bookmark and share Tell a friend