Profiles

Crispin Shore

Gästprofessor

Visa sidan på svenska
Telephone 08-674 79 89
Email cris.shore@score.su.se
Visiting address Frescativägen 14A
Room 358
Postal address Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 106 91 Stockholm

Last updated: January 17, 2018

Bookmark and share Tell a friend