Profiles

David Matscheck. Foto: Eva Dalin

David Matscheck

Universitetsadjunkt

Visa sidan på svenska
Works at Department of Social Work
Email david.matscheck@socarb.su.se
Visiting address Sveavägen 160, Sveaplan
Room 424
Postal address Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2011. David Matscheck, Runo Axelsson, Anna-Lena Lindquist.

    Samverkan inom psykiatri/socialpsykiatri inbegriper organisationer och de professionella roller som utgår ifrån olika lagar och riktlinjer, organisatoriska strukturer samt teoretiska och professionella grunder. Syftet med denna studie är att ge en bild av hur en kommunal socialnämnd och en lokal psykiatrisk verksamhet kan arbeta med en långsiktig strategi för samverkan.

    Denna fallstudie granskar samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten i en kommun i Stockholms län. Ansatsen är organisationsteoretisk och belyser de strukturer och processer som samverkan innebär. De organisationer som berörs tillhör olika administrativa och politiska sektorer inom landsting respektive kommun och innefattar olika professionella inriktningar såsom läkare, socialsekreterare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, boendestödjare, mentalskötare m.fl. Fallstudien omfattar dels en dokumentationsstudie över avtal och rutiner för samverkan, utvärderingar och andra typer av dokumentation samt en intervjustudie av personer med olika professionella roller inom respektive organisation. Resultaten visar att framgångsrik samverkan bygger på klara strukturer utifrån mandat från respektive organisations ledning samt processinriktade faktorer, framför allt behovet av gemensamma "arenor" som stöd till de direkta kontakter som behöver tas i arbetet med individuella patienter och klienter.

     

Show all publications by David Matscheck at Stockholm University

Last updated: May 28, 2018

Bookmark and share Tell a friend