Profiles

Eino Örnfeldt

Förvaltningschef

Visa sidan på svenska
Works at The Strategic Planning and Vice-Chancelor s Office
Telephone 08-16 22 73
Email eino.ornfeldt@su.se
Visiting address Bloms hus, Universitetsvägen 16
Postal address Avdelningen för planering och ledningsstöd 106 91 Stockholm

Last updated: March 16, 2018

Bookmark and share Tell a friend