Profiles

Erik Sundeman

Provutveckling

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Email erik.sundeman@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: August 7, 2020

Bookmark and share Tell a friend