Profiles

Eva Broman Assouchidis

Doktorand

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-674 70 05
Email eva.broman.assouchidis@littvet.su.se
Visiting address Frescativägen 24E
Room 251
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: March 29, 2018

Bookmark and share Tell a friend