Profiles

Ewa Jacquet

Ewa Jacquet

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Language Education
Telephone 08-120 765 45
Email ewa.jacquet@isd.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 E
Room E 974
Postal address Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2014. Anders Björkvall, Ewa Jacquet. Viden om literacy (16), 18-27

    Då individuella datorer delas ut till elever för att användas för skrivande och lärande i allmänhet brukar man tala om ”en-till-en”-projekt: en dator per elev. I den här artikeln diskuterar författarna hur ett ekologiskt perspektiv på bärbara datorer i relation till fysiska och virtuella platser (t.ex. bloggar eller andra webbsidor) kan ge sätt att tänka kring textskapande och lärande i ”en-till-en”-miljöer. Resonemangen illustreras med exempel från elever från två svenska högstadieskolor i en kommun i Stockholmsområdet. Artikeln lyfter fram den skrivpedagogiska potential som datorn har när det gäller gränsöverskridande textskapande.

  • 2014. Ewa Jacquet, Anders Björkvall. Mångfaldens möjligheter, 215-236
  • 2017. Ewa Jacquet. Svenska, 46-65
  • 2018. Ewa Jacquet, Maria Danielsson.

    Uppdrag literacy definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter. Författarna bidrar med verktyg för att omsätta teoretiska perspektiv till pedagogisk handling och visar hur du som lärare tillsammans med dina elever kan skapa en miljö där eleverna utvecklar tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan och därmed vågar använda språket som verktyg för tanke och lärande.

  • 2011. Ewa Jacquet, Staffan Selander, Eva Österlind.
Show all publications by Ewa Jacquet at Stockholm University

Last updated: August 25, 2020

Bookmark and share Tell a friend