Profiles

Fanny Edenroth Cato

Fanny Edenroth Cato

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Child and Youth Studies
Telephone 08-120 762 11
Email fanny.edenroth.cato@buv.su.se
Visiting address Svante Arrhenius väg 21A
Room 414
Postal address Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

About me

Lecturer

Section for Child and Youth Studies

Teaching

 • Social relationships at school, 7,5 hp
 • Pedagogics in leisure-time centers I: Learning in leisure-time centers, 15 hp
 • Communications and new media, 7,5 hp
 • Approaches and treatment of children and young people, 7,5 hp
 • Student essays (supervising), 15 hp

Research

Keywords

High sensitivity, vulnerability, social categorization, neuropsychiatric diagnosis, expertise, discourse analysis, biosociality, citizenship.

Dissertation project

Title: Becoming the highly sensitive person: Discursive practices on identity, capability and dis/ability.

Supervisor: Mats Börjesson

Supervisor: Björn Sjöblom

Research areaChild and Youth Studies

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2016. Fanny Edenroth Cato, Mats Börjesson, Eva Palmblad. Socialt arbete och internet, 150-165

  Kapitel 9, Självhjälpsgrupper som erfarenhetsutbyte och testa-dig-själv, är skrivet av Fanny Edenroth Cato, Mats Börjesson och Eva Palmblad. I kapitlet beskrivs hur individer samlar sig på internet kring diagnoser och andra problematiska livsomständigheter. Kapitlet fokuserar på hur självtester integreras i dessa sammanhang: hur de är uppbyggda och hur de är tänkta att användas. Oavsett om den enskilda gruppen strävar efter diagnosstatus (som i fallet ADHD), eller inte (Highly Sensitive Persons) eller uppvisar ambivalens i diagnosfrågan (medberoende), så menar författarna att det finns gemensamma nämnare i de logiker som testa-dig-själv-manualer innebär. Teoretiskt intressant är även det faktum att tester i vår tid alltmer formuleras av företrädare för den egna gruppen, att jämföras med en tidigare historia där detta primärt sköttes av vetenskapligt skolade professioner och institutioner.

 • 2018. Fanny Edenroth-Cato. Health

  Discourse on the highly sensitive child as a mode of individual coming-into-being is transforming notions of good motherhood. Mothering a child is weighted with practical challenges, normative expectations, and moral implications, all of which can be accentuated when parenting a child that appears to differ from the average. How mothers address themselves to a highly sensitive child can reveal much about contemporary currents in family life. Through analysis of the online discussions in a Swedish forum, I examine mothers’ discourse regarding categorization of highly sensitive children, elaboration on the behaviors that constitute this category of protean individuality, and the negotiation of motherhood norms. Three themes are identified: the way in which participants established entitlement to the application of the highly sensitive child label through a process of “enlightenment” based on observing their children and scrutinizing their own childrearing practices; discourse on the “allure” of the highly sensitive child since it depicts the children as super-normal and themselves as mothers called to the custodianship of a “different child”; and finally, how the highly sensitive child label deflects the guilt and frustration linked with handling challenging behaviors, in tension with permitting the sensitive child’s self-determined development. The article suggests that the mothers’ discourse reflects the intensive mothering norms of child-centered parenting that prevail in Western countries such as Sweden. Through the lens of the highly sensitive child, however, motherhood acquires new anticipatory, considerate and susceptible norms, and strategies that constitute a highly sensitive parenting style.

Show all publications by Fanny Edenroth Cato at Stockholm University

Last updated: February 13, 2020

Bookmark and share Tell a friend