Profiles

Gustavo Nicolás Bruno

Gästforskare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Email gustavo.bruno@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: December 2, 2018

Bookmark and share Tell a friend