Profiles

Helena Honkaniemi

Helena Honkaniemi

PhD Student

Visa sidan på svenska
Works at Department of Public Health Sciences
Email helena.honkaniemi@su.se
Visiting address Sveavägen 160, Sveaplan
Room 351
Postal address Institutionen för folkhälsovetenskap 106 91 Stockholm

About me

My research has ranged across the health field, from the sociology of health, to mental health and migrant health. I am primarily involved in the Studies of Migration and Social Determinants of Health (SMASH) project at the new Department of Public Health Sciences, focusing on health policy and the mental health of migrants.

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2018. Helena Honkaniemi (et al.). Psychotherapy and Psychosomatics 87 (4), 246-248
 • 2019. Sol Juárez (et al.). The Lancet Global Health

  Background: Government policies can strongly influence migrants' health. Using a Health in All Policies approach, we systematically reviewed evidence on the impact of public policies outside of the health-care system on migrant health. Methods: We searched the PubMed, Embase, and Web of Science databases from Jan 1, 2000, to Sept 1, 2017, for quantitative studies comparing the health effects of non-health-targeted public policies on migrants with those on a relevant comparison population. We searched for articles written in English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish, French, Spanish, or Portuguese. Qualitative studies and grey literature were excluded. We evaluated policy effects by migration stage (entry, integration, and exit) and by health outcome using narrative synthesis (all included studies) and random-effects meta-analysis (all studies whose results were amenable to statistical pooling). We summarised meta-analysis outcomes as standardised mean difference (SMD, 95% CI) or odds ratio (OR, 95% CI). To assess certainty, we created tables containing a summary of the findings according to the Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation. Our study was registered with PROSPERO, number CRD42017076104. Findings: We identified 43 243 potentially eligible records. 46 articles were narratively synthesised and 19 contributed to the meta-analysis. All studies were published in high-income countries and examined policies of entry (nine articles) and integration (37 articles). Restrictive entry policies (eg, temporary visa status, detention) were associated with poor mental health (SMD 0·44, 95% CI 0·13–0·75; I²=92·1%). In the integration phase, restrictive policies in general, and specifically regarding welfare eligibility and documentation requirements, were found to increase odds of poor selfrated health (OR 1·67, 95% CI 1·35–1·98; I²=82·0%) and mortality (1·38, 1·10–1·65; I²=98·9%). Restricted eligibility for welfare support decreased the odds of general health-care service use (0·92, 0·85–0·98; I²=0·0%), but did not reduce public health insurance coverage (0·89, 0·71–1·07; I²=99·4%), nor markedly affect proportions of people without health insurance (1·06, 0·90–1·21; I²=54·9%). Interpretation: Restrictive entry and integration policies are linked to poor migrant health outcomes in high-income countries. Efforts to improve the health of migrants would benefit from adopting a Health in All Policies perspective.

 • 2017. Helena Honkaniemi (et al.). BMC Public Health 17

  Background

  Immigration to the Nordic countries has increased in the last decades and foreign-born inhabitants now constitute a considerable part of the region’s population. Several studies suggest poorer self-reported health among foreign-born compared to natives, while results on mortality and life expectancy are inconclusive. To date, few studies have summarized knowledge on mortality differentials by country of birth. This article aims to systematically review previous results on all-cause and cause-specific mortality by country of birth in the Nordic countries.

  Methods

  The methodology was conducted and documented systematically and transparently using a narrative approach. We identified 43 relevant studies out of 6059 potentially relevant studies in August 2016, 35 of which used Swedish data, 8 Danish and 1 Norwegian.

  Results

  Our findings from fully-adjusted models on Swedish data support claims of excess mortality risks in specific categories of foreign-born. Most notably, immigrants from other Nordic countries, especially Finland, experience increased risk of mortality from all causes, and specifically by suicide, breast and gynaecological cancers, and circulatory diseases. Increased risks in people from Central and Eastern Europe can also be found. On the contrary, decreased risks for people with Southern European and Middle Eastern origins are found for all-cause, suicide, and breast and gynaecological cancer mortality. The few Danish studies are more difficult to compare, with conflicting results arising in the analysis. Finally, results from the one Norwegian study suggest significantly decreased mortality risks among foreign-born, to be explored in further research.

  Conclusions

  With new studies being published on mortality differentials between native and foreign-born populations in the Nordic countries, specific risk patterns have begun to arise. Regardless, data from most Nordic countries remains limited, as does the information on specific causes of death. The literature should be expanded in upcoming years to capture associations between country of birth and mortality more clearly.

 • 2017. Helena Honkaniemi (et al.). Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken, 9-53

  Med skärpt fokusering på hållbar utveckling blir såväl politiskt ansvariga som akademiker allt mer sysselsatta inte enbart med infrastrukturens inverkan på ekonomi och miljö utan även dess sociala inverkan. Denna breda litteraturstudie har undersökt den sociala hållbarhetens roll i kollektivtrafikens infrastruktur. Den har siktat på att urskilja de olika komponenter i social hållbarhet som ingår i denna kontext, kvalitativa respektive kvantitativa analytiska metoder och deras krav på data samt tillämpbarheten av dessa rön i den svenska kontexten. Översikten utfördes med hjälp av indexeringstjänsten Web of Science, en kombinerad snöbollsmetod samt interna rekommendationer och analyser med hjälp av ett teoretiskt ramverk för hållbarhet anpassat från United Nations Environment Programme. Rönen ådagalade många kvantitativa tillvägagångssätt, däribland kostnads-/nyttoanalys [cost-benefit analyses (CBA)], tillämpningar av geografiska informationssystem (GIS), och jämlikhetsanalyser m.fl. Variabler för kollektivtrafik såsom tillgänglighet och rörlighet behandlades oftast tillsammans med sociala bestämningsfaktorer, liksom sociala utfallsvariabler däribland socialt utanförskap och socialt kapital. Kvalitativa infallsvinklar används däremot mer sällan i den här kontexten trots deras betydelse för att hjälpa till att fånga in användares erfarenheter och att urskilja nya sociala variabler. Utifrån dessa resultat och den rådande preferensen för kvantitativa metoder i svenska analyser av kollektivtrafik rekommenderar författarna mera fokus på de sociala utfallen av kollektivtrafikens infrastruktur genom att använda en blandning av kvantitativa och kvalitativa infallsvinklar.

Show all publications by Helena Honkaniemi at Stockholm University

Last updated: March 19, 2019

Bookmark and share Tell a friend