Profiles

Jennie Ramsell

Studieadministratör

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-674 72 57
Email jennie.ramsell@su.se
Visiting address Frescativägen 22B-26
Room 230
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: March 23, 2018

Bookmark and share Tell a friend