Profiles

Joanna Zatorska

Joanna Zatorska-Rosén

Doctoral Student

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Telephone 08-16 33 31
Email joanna.zatorska@slav.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

About me

PhD student in Polish culture and literature at the Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German. Art and culture historian. Deeply interested in Polish-Swedish relations, with the focus on Polish cultural heritage objects in Swedish collections. Currently writing a dissertation on Polish 17th century prints from The Polonica Collection at Skokloster Castle. 

 

Job experience

 • 2015.09 – present  Stockholm University, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German – PhD student
 • 2015.01 – present  Stockholm University, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German – teacher of the Polish language
 • 2014.08 – 2015.08  Stockholm University, Department of Language Education, Språkstudion – front office staff member

Degrees and chosen courses

 • 2014 Course Polish-Swedish translation of fiction in theory and practice, Stockholm University.
 • 2011-2013 Two parallel Master's Degree Programmes as a part of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities at the University of Lodz, Poland.
 • MA in History of Art, specialisation: Cultural Heritage Preservation, Diploma thesis topic: Polonica in Sweden. Comparative studies of Polish and Swedish written sources.
 • MA in Cultural Studies, specialisation: Art Promotion, Diploma thesis topic: Iconography of Carl Larsson's frescoes and monumental paintings in the National Museum in Stockholm.
 • 2008-2011 Bachelor's Degree Programme as a part of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities at the University of Lodz, Poland. 
 • BA in History of Art, Diploma thesis topic: The interior of the parish church of The Nativity of the Blessed Virgin Mary and Saints Peter and Paul in Mikołajewice near Lutomiersk, Poland.

Publications

 • Przejawy szwedzkiego ducha narodowego. Program ikonograficzny fresków Carla Larssona w Nationalmuseum w Sztokholmie. [Expressions of Swedish national spirit. Iconography of Carl Larsson's frescoes in the National Museum in Stockholm.] in: Ars et scientia, vol. 3, Stefański Krzysztof (ed.), pp. 247-266, Łódź 2014. ISBN 978-83-934191- 4-2. 

 • „Oczywiście wolałbym, żeby była inna, ale muszę być zadowolony z tego, co jest.” Clasina Hoornik w życiu i twórczości Vincenta van Gogh ["Obviously I'd like her to be different, but I have to be content with how it is" Clasina Hoornik in Vincent van Gogh's life and work.] in: Ars et scientia, vol. 1, Bo to zła kobieta była... Hetery, prostytutki, wariatki – kulturowy obraz kobiety [Since she was an evil woman... Hetairai, prostitutes, madwomen –cultural portraits of women] Jagla Jowita (ed.), pp 531-541, Łódź 2013. ISBN 978-83-934191-2-8. 

 • Poszukiwanie tożsamości narodowej w kulturze słowiańskiej na przykładzie twórczości Zofii Stryjeńskiej, Stanisława Jakubowskiego i Stanisława Szukalskiego [Attempts to find national identity in the Slavic culture present in Zofia Stryjenska's, Stanislaw Jakubowski's, Stanislaw Szukalski's works] in: Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian [Historical and postmodern identity of the Slavs], Tomasz Ciesielski, Joanna Zatorska, Adrian Skoczylas (eds.), pp 303-322, Łódź 2012. ISBN 978-83-933853-1-7.
 • Peintre maudit u schyłku XIX w. Twórczość Władysława Podkowińskiego w świetle jego biografii [Peintre maudit of fin de siècle. Wladyslaw Podkowinski's life reflected in his works] in: Męski, supermęski czy nijaki. Kulturowy obraz mężczyzny / Na stole i pod stołem [Masculine, hypermasculine or unremarkable. Cultural portraits of men. / On the table and under the table], Jagla Jowita (ed.), pp 221-231, Łódź 2011. ISBN 978-83-934191- 0-4. 

 • I obym zawsze widział, co ręce twe czynią..., czyli o walijskim zwyczaju rzeźbienia łyżek [Always may I see your hands..., a few words on Welsh tradition of lovespoons carving] in: Męski, supermęski czy nijaki. Kulturowy obraz mężczyzny / Na stole i pod stołem [Masculine, hypermasculine or unremarkable. Cultural portraits of men. / On the table and under the table], Jagla Jowita (ed.), s. 313-318, Łódź 2011. ISBN 978-83-934191- 0-4. 

 • Neuschwanstein – realizacja wizji geniusza czy obłąkanego? [Neuschwanstein – vision of a genius or a madman?] In: Geniusz i obłąkanie. Granice szaleństwa i rozumu / Ze śmiercią nam do twarzy. Rytuały pogrzebowe, symbolika sepulkralna, akt rozkładu w sztuce i kulturze [Genius and madness. Borders between insanity and reason. / Death becomes us. Burial rites, funerary symbolism, decay in art and culture] Jagla Jowita (ed.), pp 153-162, Łódź 2011. ISBN 978-83-934191-1-1. 

 • Motyw bramy do zaświatów w sztuce sepulkralnej [The motif of gates to the Otherworld in funerary art] In: Geniusz i obłąkanie. Granice szaleństwa i rozumu / Ze śmiercią nam do twarzy. Rytuały pogrzebowe, symbolika sepulkralna, akt rozkładu w sztuce i kulturze [Genius and madness. Borders between insanity and reason. / Death becomes us. Burial rites, funerary symbolism, decay in art and culture] Jagla Jowita (ed.), pp 289-299, Łódź 2011. ISBN 978-83-934191-1-1.
 • Literackie inspiracje Szałem uniesień Władysława Podkowińskiego [Literary inspirations of Władysław Podkowiński's Frenzy of Exultation], Biuletyn Koła Naukowego Polonistów Uniwersytetu Łódzkiego „K65” [Polish Philology Academic Group Bulletin "K65"], no. 1 (2010), pp 44-47.

Teaching

 • Polish I (SLPOL1): Uttal och fonetik 
 • Polish II (SLPOL2): Skriftlig språkfärdighet, inkl översättning
 • Polish II (SLPOL2): Muntlig språkfärdighet

Last updated: November 10, 2020

Bookmark and share Tell a friend