Profiles

Kerstin Olofsson

Fil.dr, lärare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Email kerstin.olofsson@slav.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Last updated: March 23, 2018

Bookmark and share Tell a friend