Profiles

Lisbet Häggberg

Forskningsingenjör

Visa sidan på svenska
Works at Department of Environmental Science and Analytical Chemistry
Telephone 08-16 40 17
Email lisbeth@st.su.se
Visiting address ST kansli, Frescativägen 28 C gaveln
Postal address Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi 106 91 Stockholm

Last updated: February 15, 2019

Bookmark and share Tell a friend