Profiles

Linda Ahl

Forskarstuderande

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Telephone 08-120 765 72
Email linda.ahl@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Room E 360
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: April 6, 2018

Bookmark and share Tell a friend