Profiles

Lili Schmidt

Lili Sara Schmidt

Timlärare

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Email lili.schmidt@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Postal address Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2014. Lili Sara Schmidt, Kari Fraurud, Maria Wingstedt.

    Sammanfattning

    Att kunna identifiera och förstå olika varieteter av målspråket är en grundläggande förutsättning för att andraspråksinlärare av svenska ska kunna bli fullständig deltagare i dagens flerspråkiga svenska samhälle. Den här studien har till syfte att explorativt undersöka vuxna andraspråksinlärares tillägnande av kunskaper i språklig variation vad gäller modersmålssvenska och andraspråkssvenska, samt deras sociolingvistiska medvetenhet. Detta testas och analyseras genom olika moment i ett lyssnarexperiment, dvs. hur L2-lyssnare bedömer olika talare, hur de förklarar sin bedömning och hur de uppfattar sig själva jämfört med olika talare. En bakgrundsenkät används för att samla in information om språklig erfarenhet och koppla den till L2-lyssnarnas bedömningar. Resultaten pekar mot att studiens L2-lyssnare varierar väldigt mycket vad gäller kunskaper i variation, och vissa lyssnare verkar även ha helt identiska bedömningar med modersmålskontrollgruppen. Studien har däremot inte kunnat påvisa någon korrelation mellan språklig erfarenhet och L2-lyssnarnas bedömningar. Det presenteras möjliga tolkningar av och förklaringar till vad som kan ha påverkan på L2-lyssnares kunskaper.   

Show all publications by Lili Sara Schmidt at Stockholm University

Last updated: February 5, 2020

Bookmark and share Tell a friend