Profiles

Marika Frank

Marika Frank

Användbarhetsspecialist

Visa sidan på svenska
Works at IT Services
Telephone 08-16 20 47
Email marika.frank@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10, Södra husen D5
Postal address IT-avdelningen 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2016. Marika Frank.

    Under våren 2016 genomfördes en webbenkät bland studenterna på Stockholms universitet för att få kunskap om studenternas användning av digitala verktyg i utbildningen. 600 studenter fördelade över alla fakulteter besvarade enkäten och undersökningen belyser tre områden: • Användningen av digitala verktyg i undervisningen • Upplevelsen av de digitala verktygen och önskvärda förbättringar • Kursvärderingar

  • 2015. Marika Frank.

    I november 2014 skickades en webbenkät ut till alla SU-anställda som inte tillhör förvaltningsorganisationen för att mäta nöjdheten med de centrala IT-stöden för förberedelse, genomförande och uppföljning av undervisning; lär- och samarbetsplattformen Mondo, textmatchningsverktyget Turnitin, e-mötesverktyget AdobeConnect och enkätverktyget Survey&Report. Genom enkäten fås indikationer på vilka områden som behöver förbättras och ett totalmått på hur nöjda användarna är med respektive IT-stöd.

  • 2013. Marika Frank.

    Rapporten presenterar resultatet av en webbenkät som genomfördes på Stockholms universitet i november 2012. Webbenkäten skickades ut till alla SU-anställda som inte tillhör förvaltningsorganisationen för att mäta nöjdheten med de centralt erbjudna IT-stöden för förberedelse, genomförande och uppföljning av undervisning. De centrala IT-stöden som undersöktes var lär- och samarbetsplattformen Mondo, textmatchningsverktyget Turnitin, e-mötesverktyget AdobeConnect och enkätverktyget eVal.

Show all publications by Marika Frank at Stockholm University

Last updated: February 8, 2018

Bookmark and share Tell a friend