Profiles

Magnus Loftsson

Magnus Loftsson

Doktorand

Visa sidan på svenska
Works at Department of Child and Youth Studies
Email magnus.loftsson@buv.su.se
Visiting address Frescati Hagväg 24
Room 225
Postal address Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

About me

Doctoral student

Section for Child and Youth Studies

I like research, books and scientific articles. I’ve a lot of good experience from Universities and have a broad educational background in the humanities, social and behavioral sciences. I am a licensed psychologist, have a Master degree in Psychology and a Bachelor degree in Religious Studies. I am currently a Doctoral Student in Child and Youth Studies.

I am particularly fond of intervention research, research that deals with what works. In intervention research, I am interested in everything from universal prevention to treatment.

Specifically, I am interested in children's and young people's exposure to violence such as abuse, bullying, domestic violence and sexual violence. With such research interest, it becomes particularly important with what actually works to reduce children's and young people's exposure to violence.

 

Teaching

 • Learning in and about Schoolage Educare — 2017 
  School Age Educare I: Lectures ’Theoretical perspectives on group development, group dynamic and social relations’
 • Bullying: Critical Perspectives — 2016
  I was responsible for the the course part 2: ”Bullying - Critical Perspectives and Measures” including several lectures and seminars.
 • Conflict Management and Leadership — 2015-2017
  School-Age Education and Care IV: Lectures ’Problem based learning (PBL) as a base for scientific way of working and training in pedagogical leadership.
 • Social Relations in School — 2014–2017
  Lectures ’Free from violence, bullying, harassment and other forms of degrading treatment’ and seminars for the whole course. 
 • Interviewing Children and Young People — 2014–2017
  Lectures ’Development psychology, conditions for children to tell’.
   

 

Research

Parents' stories about school violence among children

My PhD-project orginates from parental narratives in complaints on children's exposure for degrading treatment and bullying by peers in school. My supervisors are Åsa Bartholdsson and Anna Franzén.

Based on 200 parantal complaints to the Child and School Student Representative I am currently researching the following areas:

 • Parantal awarness of bullying and child disclosure
 • Patterns of school violence and children's health related responses
 • Children's suicidal ideation

 

Publications

 1. Loftsson. M. (2017). Children’s Disclosure of School Violence: Paths to Parental Awareness. World Anti-Bullying Forum 2017, 7-9 May, Stockholm Sweden.
 2. Loftsson. M. (2016). Experiences of Bullying and Peer Victimization in Schools: Parental perspectives, NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education Network 7: Value Issues and Social Relations in Education.
 3. Loftsson, M. & Berg, L. (2014). Inget att vänta på - Handbok för utveckling av kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga. (Nothing to wait for - Handbook for developing research based violence prevention practice with a gender perspective for children and youth) Stockholm: Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
 4. Berg, L., Sjögren, M., Hyllander, K., & Söderström, P. (2013). Låt 101 blommor blomma: Våldsförebyggande projekt för killar och unga män (Let 101 flowers bloom: Violence prevention projects for boys and young men). Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 
 5. Sjögren, M., Berg, L., Hyllander, K., & Söderström, P. (2013). Före han slår: Fungerande utvärderade universella våldspreventiva metoder med genusperspektiv riktade till pojkar och unga män. (Before he hits:  Working evaluated universell violence prevention methods with a gender perspective for boys and young men) Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
 6. Johansson, R., Sjöberg, E., Sjögren, M., Johansson, E., Carlbring, P., Andersson, T., Rousseau, R., & Andersson, G (2012). Tailored vs. Standardized Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Depression and Comorbid Symptoms: A Randomized Controlled Trial. PLoS One
 7. Berg, L., Sjögren, M., & Söderström, P. (2010). Prata bort mansvåld? Våldspreventivt arbete riktat till unga män. (Talking about men’s violence? Violence prevention work for young men). Ungdomsstyrelsen. 
 8. Berg, L., Sjögren, M., & Söderström, P. (2009).  Att samtala normkritiskt med killar på nätet: Ett volontärsstöd för chatt och mejl. (Norm critical chatts with boys on the web: A manual for volunteers.) Killfrågor.se. Stockholm: Män för jämställdhet.
 9. Sjögren, M. (2005). Utväg: guider om kön, makt och dig som person (”Way out: guidelines on gender, power, and you as a person”). Älvsjö: Sensus studieförbund ; Umeå : Länsstyrelsen Västerbotten.
 10. Fridh, C., Sjögren, M. & Söderström, P. (2003). Normal, eller?: vägledning : ledarmaterial för att sätta killar i rörelse (”Normal, or what?: how to guide: leader material on how to put boys in motion”). Umeå : Röda korsets ungdomsförbund.
 11. Lindén, G. & Sjögren, M. (2003). Studiehandledning till dokumentet homosexuella i kyrkan (”Study related guidelines in regards to the document on homosexuals in the church”). Uppsala : Svenska kyrkan ; Älvsjö : Sensus studieförbund.
 12. Sahlén, M. & Sjögren, M. (2002). Friare: ledarstöd och metoder för att göra konfirmandarbetet friare (”Free: leader support and methods on how to make the confirmation work more free”). Karlsberg: Ordbruket. 

Last updated: December 17, 2020

Bookmark and share Tell a friend