Profiles

Maria Ioanna Maratsi

Studievägledare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Computer and Systems Sciences
Telephone 08-16 16 45
Email ioanna@dsv.su.se
Visiting address Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12
Postal address Institutionen för data- och systemvetenskap 164 07 Kista

Last updated: September 18, 2019

Bookmark and share Tell a friend