Profiles

Nina Karlström

Forskningsamanuens

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 38 12
Email nina.karlstrom@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 548
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: December 30, 2019

Bookmark and share Tell a friend