Profiles

Elena Tordengren

Studievägledare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Telephone 08-16 33 40
Email elena.tordengren@slav.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Last updated: January 26, 2019

Bookmark and share Tell a friend