Profiles

Petter Asp

Professor straffrätt

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Email petter.asp@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: December 2, 2018

Bookmark and share Tell a friend