Profiles

Piia Suomalainen

Study Administrator

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Telephone 08-16 40 28
Email piia.suomalainen@finska.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Last updated: May 7, 2019

Bookmark and share Tell a friend