Profiles

Håkan Rosenqvist

Håkan Rosenqvist

Adjunkt

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Email hakan.rosenqvist@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Room D 682
Postal address Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

About me

Lecturer at the Department of Swedish Language and Multilingualism. Working with construction of the Tisus Swedish language proficiency test.

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2012. Håkan Rosenqvist.
 • 2007. Håkan Rosenqvist.

  Boken ger grunderna i svenskt uttal för den som lär sig svenska. Den riktar sig till både nybörjaren och den mer avancerade inläraren, kan användas både vid lärarledd undervisning och vid självstudier.

  Boken avslutas med en omfattande lärarhandledning som ger stöd och tips vid uttalsundervisning.

  Med boken följer en cd där alla övningar finns inspelade.

 • 2005. Håkan Rosenqvist.

  Boken utgör en grundlig beskrivning av svenska ords betoning (betonad stavelse och val av accent) och hur betoningen hänger ihop med ordens ursprung och uppbyggnad.

  I boken finns också en presentation av befintliga enspråkiga ordböcker lämpliga för andraspråksbrukaren med särskild tonvikt på uttalsmarkering.

  Till varje kapitel finns övningsuppgifter.

  Boken vänder sig i första hand till studerande på avancerad nivå i svenska som främmande/andraspråk, men den kan med fördel även användas som referensbok för lärare i ämnet.

 • 2004. Håkan Rosenqvist. Nordand 6, 13
 • 1982. Håkan Rosenqvist, Per Montan.

  Boken är dels en regel- och exempelsamling, dels en uppslagsbok med ett register som omfattar ca 1500 styrord med hänvisning till reglerna.

  Boken är indelad i tre huvudkapitel, rumsprepositioner, tidsprepositioner och övriga prepositioner.

  Bokens regler utgår från bruket i centralsvenskan och är semantiskt baserade, d.v.s. knutna till uttryck för känsla, attityd, orsak, adressat, avsändare o.s.v.

  Boken är tänkt att vara en pedagogiskt användbar prepositionslära och gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning av prepositionsbruket.

  Den tänkta målgruppen är i första hand vuxna andraspråksbrukare som deltar i svenskkurser eller vill förkovra sig på egen hand.

Show all publications by Håkan Rosenqvist at Stockholm University

Last updated: August 10, 2020

Bookmark and share Tell a friend