Profiles

Thord Silverbark, idéhistoria

Thord Heinonen Silverbark

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-16 14 84
Email thord.silverbark@idehist.su.se
Visiting address Frescativägen 24E
Room A 356
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: October 25, 2019

Bookmark and share Tell a friend