Profiles

Umran Betul Cebesoy Gucyeter

Gästforskare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Education
Email umran.betu.cebesoy.gucyeter@edu.su.se
Visiting address Frescativägen 54
Postal address Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: January 7, 2019

Bookmark and share Tell a friend