Profiles

Vendela Blomström

Vendela Blomström

Universitetsadjunkt

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Telephone 08-16 35 31
Email vendela.blomstrom@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Room D 659
Postal address Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2018. Blomström Vendela, Jeanna Wennerberg.
  • 2016. Gunilla Almström Persson (et al.).
  • 2015. Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg.

    Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ställs inför som nervpressande. Så hur gör man då för att ta sig an de högt ställda förväntningarna och planera studierna på ett effektivt sätt? Hur utvecklar man lässtrategier som leder till att man på djupet förstår innehållet i en vetenskaplig text? Och hur gör man för att förbättra sitt eget skrivande i riktning mot ökad anpassning till den akademiska genren och stilnivån?Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.

  • 2015. Carl-Johan Markstedt, Vendela Blomström.
  • 2014. Vendela Blomström, Catarina Persson.
Show all publications by Vendela Blomström at Stockholm University

Last updated: November 19, 2018

Bookmark and share Tell a friend