Profiles

Vendela Blomström

Vendela Blomström

Universitetsadjunkt

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Telephone 08-16 35 31
Email vendela.blomstrom@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Room D 666
Postal address Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

About me

Lecturer and head of Swedish as a foreign language.

 

 

 

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2020. Vendela Blomström, Eva Nobel, Jeanna Wennerberg. Lisetten (2), 24-27

  Kollegialt lärande har kommit att bli en viktig del av arbetet inom lärarkollegiet som undervisar i svenska som främmande språk på Stockholms universitet. Genom ett nyskapat kollegialt utvecklingsprogram med auskultationer, samundervisning och kollegiala samtal har kollegiet och ledningen skapat nya sätt att mötas kring olika undervisningsrelaterade frågor. Även om det finns vissa hinder att ta sig förbi, som exempelvis tidsåtgång och ekonomiska aspekter, så överväger de positiva effekterna av det kollegiala lärandet.

 • 2019. Jeanna Wennerberg, Vendela Blomström, Eva Nobel. Högre Utbildning 9 (1), 78-84

  Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling. I den här artikeln presenterar vi ett kollegialt utvecklingsprogram med en modell för auskultationer som vi har skapat och genomfört i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet. Vi presenterar dels själva modellen med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal, dels diskuterar vi styrkor och svagheter med modellen. Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

 • 2018. Blomström Vendela, Jeanna Wennerberg.
 • 2016. Gunilla Almström Persson (et al.).
 • 2015. Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg.

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ställs inför som nervpressande. Så hur gör man då för att ta sig an de högt ställda förväntningarna och planera studierna på ett effektivt sätt? Hur utvecklar man lässtrategier som leder till att man på djupet förstår innehållet i en vetenskaplig text? Och hur gör man för att förbättra sitt eget skrivande i riktning mot ökad anpassning till den akademiska genren och stilnivån?Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.

 • 2015. Carl-Johan Markstedt, Vendela Blomström.
 • 2014. Vendela Blomström, Catarina Persson.
Show all publications by Vendela Blomström at Stockholm University

Last updated: January 12, 2021

Bookmark and share Tell a friend