Profiles

Victoria Rosander

Studieadministratör

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-674 74 73
Email victoria.rosander@su.se
Visiting address Frescativägen 24 E
Room 255
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: February 22, 2018

Bookmark and share Tell a friend