Stockholm university logo, link to start page

Ylva Spånberger Weitz

Research projects

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Professional or authentic motherhood? Negotiations on the identity of the birth mother in the context of foster care

  2020. Ylva Spanberger Weitz, Marie Karlsson. Qualitative Social Work

  Article

  This article explores birth parents' negotiations on the identity of the birth mother in three narratives about shared parenthood in foster care. The article draws on data from an interview study exploring the views of 16 birth parents on their experiences of foster care and non-resident parenthood. Through a position analysis, the authors show how the identity of the birth mother is negotiated in light of the moral discourse on intensive mothering. In these stories, birth mothers are positioned as authentic mothers holding a unique, emotional and life-long bond with their children. In contrast, foster mothers are positioned as professional mothers carrying out the formal activities of everyday care. Birth parents re-negotiate the moral discourse on intensive mothering by downplaying the importance of everyday care. The article thus adds to our knowledge on how non-resident mothers find different ways of constructing a sense of mothering, when they are not able to take part in the everyday care of their children. An understanding of such processes is important for social work practice to handle the challenges that may occur in relationships between foster parents and birth parents and thereby to support a more collaborative approach of shared parenthood.

  Read more about Professional or authentic motherhood? Negotiations on the identity of the birth mother in the context of foster care
 • Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande

  2011. Ylva Spånberger Weitz (et al.).

  Thesis (Doc)

  Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. Materialet består huvudsakligen av upprepade intervjuer med unga som själva har erfarenhet av att vara placerade i samhällsvård. Som en bakgrund genomfördes en kartläggande aktstudie gällande alla de ungdomar från dessa kommuner, som under 2003 hade placerats i samhällsvård. Intervjudeltagarna valdes ut från denna kartläggning. I analysen av intervjuerna användes en narrativ livsberättelseansats. Fokus i analysen har riktats både mot att förstå de ungas erfarenheter av att leva i skola och samhällsvård och mot att förstå hur de unga, genom sina berättelser, tolkar dessa erfarenheter och på så sätt skapar en meningsfull berättelse om sig själva och sina liv. Resultatet visar att livet i samhällsvård för de unga är präglat av utsatthet på flera nivåer. Socialtjänstakterna pekar mot ett samband mellan svårigheter i hemmet och svårigheter i skolan för de ungdomar som placerades i samhällsvård. Livsberättelserna synliggör hur skolan, familjen och samhällsvården utgör en komplex helhet i de ungas vardag och hur utsatthet inom någon av dessa praktiker därmed tenderar att spridas vidare i en process av överförd utsatthet. I sin kamp för att undkomma denna utsatthet navigerar de unga mot arenor där de kan finna hemmatillhörighet, det vill säga en upplevelse av att förstå och ”höra hemma” i en socialt delad vardagsverklighet. Ett viktigt redskap i de ungas strävan efter hemmatillhörighet är deras förståelsearbete, det vill säga det kontinuerliga tolkningsarbete varigenom de – inom ramen för socialt delade hemmatillhörigheter – knyter ihop sina erfarenheter till en sammanhängande förståelse av sig själva och sina liv.

  Read more about Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande

Show all publications by Ylva Spånberger Weitz at Stockholm University