Computational Methods for Stochastic Differential Equation, 7.5 credits

About the course

En kurs där du lär dig den grundläggande matematiska teorin för stokastiska differentialekvationer och optimal styrning och tillämpar detta på verkliga problem i finansiell matematik, materialvetenskap, strömning, radionätverk, optimal design, optimal rekonstruktion och kemiska reaktioner i cellbiologi. Du kommer att kunna modellera, analysera och effektivt beräkna lösningar till problem med slumpmässiga fenomen i naturvetenskap och teknik.

Know what you want to study?

Find your study programme

What can I study?

Explore our subjects