Microbiology, 15 credits

Under den här kursen får du fördjupa och utvidga dina kunskaper i allmän mikrobiologi. Tyngdpunkten ligger på bakterier, deras förmåga att orsaka infektioner och deras betydelse i mark och vatten. Vi tar också upp olika mikrobers anpassning och samspel med omgivningen samt biotekniska tillämpningar. I slutet av kursen skriver du en uppsats om ett valfritt mikrobiologiskt ämne. Kursen ges januari-mars och kan komma att ges på svenska.

Course information will appear soon on this page. Until then, information can be found on the department website.

Know what you want to study?

Find your study programme

What can I study?

Explore our subjects