Physical Geography, 15 credits

No description in English available.
GE2021 Naturgeografi
Bilden är tagen i Erongobergen, Namibia och visar en savann som är ett gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd. I förgrunden syns Baobabträd. Foto Steffen Holzkämper.

Know what you want to study?

Find your study programme

What can I study?

Explore our subjects