Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Urban history: society, culture and built environment after 1800

Svartvitt fotografi. Stadsmiljö. En kvinna i 1800-talskläder går förbi en byggnad med skyltar.
Firman Beskow & Co, gas och vattenledningar, Högbergsgatan 30 A, 1903-1918. Foto: Stadsmuseet i Stockholm

No description in English available.