Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Five issues in modern history of ideas

Charles Darwin
"A Venerable Orang-outang", en karikatyr av Charles Darwin som en apa publicerad i The Hornet, ett satiriskt magazin, 22 mars 1871, Wikimedia Commons

No description in English available.