Applied Environmental Science, Degree Project, 15 credits

About the course

Det självständiga arbetet avser att ge erfarenhet och kunskap om vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom tillämpad miljövetenskap, såsom planläggning, genomförande och rapportering av en vetenskaplig undersökning. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier. Kurslitteraturen består av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området. Man kan göra projekt på 15, 30 eller 45 hp.

Know what you want to study?

Find your study programme

What can I study?

Explore our subjects