Mathematical Statistics, Degree Project, 15 credits

About the course

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Arbetets uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren. I kursen ingår även en seminarieserie om vetenskapliga perspektiv.

Know what you want to study?

Find your study programme

What can I study?

Explore our subjects