Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Mathematical Statistics, Degree Project

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Arbetets uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren. I kursen ingår även en seminarieserie om vetenskapliga perspektiv.

Further course information will appear soon on this page. Until then, information can be found on the department website.