Gå till denna sida på svenska webben

Mathematical Statistics, Degree Project

  • 15 credits

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Arbetets uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren. I kursen ingår även en seminarieserie om vetenskapliga perspektiv.

Further course information will appear soon on this page. Until then, information can be found on the department website.

Know what you want to study?

Find your study programme

What can I study?

Explore our subjects