Workshop i förhandlingsteknik

Under två hela dagar, 15-16 november, fick deltagarna i EMBA-programmet den stora förmånen att lära sig mer om förhandlingar i en workshop ledd av Tim Cullen.

Tim är grundare av Oxford Program on Negotiation vid Saïd Business School vid Oxford University och han har lång erfarenhet av alla aspekter av förhandling.

Tim Cullen
Tim Cullen

Tim Cullen arbetade i 21 år för Världsbanken bland annat som chef för bankens externa angelägenheter i Europa och som informationsdirektör vid huvudkontoret i Washington. Han har också fungerat som rådgivare till IMF, Asian Development Bank, FN-sekretariatet och andra FN-organisationer. EMBA-deltagarna fick lyssna på föreläsningar om förhandlingsteknik och jobbade även mycket med simuleringar.

Workshop i förhandlingsteknik
Workshop i förhandlingsteknik.