Pernilla Medson, VD på ResMed i Sverige

Att gå en avancerad ledarutbildning, samtidigt med det dagliga chefsjobbet och mitt under omställningen i en global pandemi. Då händer det grejer med ledarskapet.

Det vet Pernilla Medson, VD på ResMed i Sverige. Ledarskapsstudierna på universitetet ger extra energi och visar vägen – precis när det behövs som mest. "Lektionerna är ett tillfälle att lyfta blicken och tänka framåt", konstaterar Pernilla Medson

"För mig blev studierna ett andningshål, särskilt under pandemin” Produktionsomställningen blev en av en lång rad ledarskapsutmaningar. Leveranskedjor skulle säkras, samtidigt som gränser stängdes. Utrustning levererades inte bara för hemsjukvård utan också till sjukhus.

"Vi hade en kurs under utbildningen om produktion och leverantörskedjor. Tack var den kände jag mig väldigt påklädd inför frågorna som skulle komma från regionerna."

ResMed säljer lösningar för uppkopplad vård av patienter som behöver stöd med andningen i hemmet. Det kan handla om personer med obstruktiv sömnapné, KOL eller andra kroniska andningssjukdomar. Kliniker kan följa och justera behandling i hemmet på distans. Kunderna behövde också verktyg, videoinstruktioner och webbinarier för att snabbt och på distans kunna lära sig apparaturen och den uppkopplade lösningen.

Pernilla Medson
Pernilla Medson VD ResMed Sverige. Foto: Martina Huber

"Det har såklart varit en stor fördel under pandemin, att personer i en mycket utsatt riskgrupp inte har behövt åka in till sjukhus för vård, men ändå kunnat vara trygga med att sjukvårdspersonal följer och kan justera deras behandling." Ventilatorer var tidigare en mindre produktgrupp hos ResMed.

"Men plötsligt fanns ett jättebehov av ventilatorer. Vi ökade produktionen av ventilatorer med 3,5 gånger under den första halvan av 2020. Det betydde väldigt mycket för regionerna att vi kunde leverera", berättar Pernilla Medson.

En annan tydlig omställning hon sett är flytten av beslut, ner på lokal nivå och närmare team.
"I vården har en mycket stor del av alla beslut tagits på golvet under pandemin och vi utgår från deras behov när vi hittar lösningar", säger Pernilla Medson.

Agila autonoma team blev fokus för hennes examensarbete på Executive MBA-utbildningen. Hon skrev sin uppsats om Objectives and Key Results, en ledningsstrategi som används av företag som Google, LinkedIn och Netflix för att sätta utmanande mål med mätbara resultat för team och individer.
"Det ger mer makt och möjligheter till team att prestera och sätta upp mål. Besluten flyttas närmare där de faktiskt ska utföras", förklarar Pernilla Medson.
Med det hon lärt sig i utbildningen och under pandemin har Pernilla Medson blivit mer coachande som chef.

"Jag ger mig inte ut för att ha alla svaren. Dessutom har jag blivit bättre på att hitta och använda styrkorna i teamet. Som chef lägger jag mer fokus på att motivera, driva på och ge energi", förklarar hon. Det nya förhållningssättet har gett förändringsledarskapet en skjuts.

"Jag har också blivit tryggare nu när jag har teoriryggsäcken med mig. Det jag kan nu är kopplat till evidens och forskning. Det blir väldigt slagkraftigt i diskussioner. Jag är trygg i att driva mina beslut. Och med att tacka nej till saker och förklara varför vi inte ska göra vissa saker. Jag har blivit tydligare, både för mina medarbetare och mina chefer."

"Utbildningen har också gjort mig bättre på att titta på vad jag gör och hur jag prioriterar. Att inte jobba mer, utan smartare. Hur prioriterar jag arbetsuppgifter och var gör jag mest nytta för företaget?"

När mycket händer är det lätt att som chef hela tiden hamna i det akuta.

"Det handlar om en uthållighet också, och om att upprätthålla energi och glädje i en trist situation. Om man jobbar med sin struktur kring tänkande, prioriteringar och fokus så blir det en hjälp i många områden i livet", sammanfattar Pernilla Medson.

Vill du veta mer om Executive MBA-programmet?

Gör en intresseanmälan

På denna sida