Information om undervisning och examination på Filosofiska institutionen under höstterminen 2021

Inga kurser på campus fram till och med den 31 oktober.

Filosofiska institutionen har beslutat att inga av våra kurser eller program kommer att ha aktivitet på campus, fram till och med den 31 oktober. All undervisning och examination under den första halvan av terminen kommer alltså att genomföras digitalt.

OBS! Med anledning av att regeringen fattat beslut om att avveckla restriktioner relaterade till Covid-19 pandemin fr.o.m. den 29 september gör den Filosofiska institutionen bedömningen att campus-baserad undervisning och examination med stor sannolikhet kommer återupptas den 1 november.

Detta kommer i så fall också att innebära att studenter får räkna med att våra kurser och examinationer fr.o.m. 2021-11-01 inte kommer att vara tillgängliga online. Vi understryker att den Filosofiska institutionen har ännu inte fattat beslut om återgång till campus-baserad undervisning och examination fr o m den 1 november. Institutionen återkommer med besked i frågan.
 
Det finns ännu inget beslut från universitetsledningen om vad som sker efter den 31 oktober, avseende eventuell aktivitet på campus. Så snart det kommer riktlinjer från rektorskansliet om vad som gäller fr.o.m den 1 november kommer vi att redogöra vad den innebär för våra kurser.