Information om undervisning och examination på Filosofiska institutionen under vårterminen 2022

Under vårterminen 2022 kommer undervisning och examination i huvudsak ske på campus, med vissa restriktioner. Mer detaljerad information anges på respektive kurs Athena-sida.

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer kan förutsättningarna med kort varsel komma att förändras – eventuella uppdateringar kommer att meddelas på denna sida och på kurssajterna på Athena.

Universitetets information om covid-19

Obligatorisk närvaro på campusundervisning slopas för hela VT-2022.