Filosofiska institutionen söker SI-ledare!

Vill du leda studiegrupper på någon av institutionens kurser i höst? I så fall är du välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar in nya SI-ledare löpande, men senast den 18 juni.

SI
SI står för (Supplemental Instruction eller samverkansinlärning) och är ett väl beprövat system för att främja studenters prestation och förbättra den studiesociala miljön. SI-verksamheten är frivillig och erbjuds som ett komplement till undervisningen.

Verksamheten går till på så sätt att alla studenter erbjuds veckovisa SI-möten som leds av en mer erfaren student som redan klarat kursen (SI-ledaren). SI-ledaren är inte lärare och skall inte förklara kursinnehållet, utan skall i första hand agera som diskussionsledare och bollplank. SI-ledarens uppgift är att få igång en produktiv diskussion, och hjälpa deltagande studenter att ta sig an kursinnehållet på lämpliga sätt, att formulera frågor och tillsammans försöka besvara dem.

Som SI-ledare får du en utbildning i SI-metoder. Dessutom hålls veckovisa möten där alla institutionens SI-ledare träffas tillsammans med ansvarig från institutionen för att samtala om och planera verksamheten.

Som SI-ledare förväntas du:
•    Delta i utbildningen (En heldag någon gång 24-26 augusti))
•    Hålla ett SI-möte i veckan (1 timme)
•    Förbereda mötena.
•    Föra loggbok över varje möte.
•    Delta i veckovisa möten med andra SI-ledare och institutionens studievägledare
•    Ha kontakt med kursläraren och göra veckovisa kortare besök på föreläsningar.
Arbetstiden uppgår till 5 timmar per vecka. Ersättning utgår.

Vi söker dig som…
•    läst en terminer eller mer inom något av våra ämnen.
•    är aktiv student kommande höst.
•    är intresserad av ett extra arbete med filosofianknytning
•    tycker om att hjälpa andra att lära sig och förstå, och önskar utveckla dina pedagogiska egenskaper.

Som SI-ledare får du möjlighet att skaffa dig värdefull erfarenhet av att leda en grupp. SI-ledare meddelar genomgående att de lär sig färdigheter som de har glädje av i arbetslivet, samtidigt som de förbättrar sin egen studieteknik och sina ämneskunskaper. Du kommer också att bidra till att förbättra studiemiljön och studieresultat för institutionens nya studenter.

Kom in med din ansökan senast 18 juni
Uppge namn, personnummer och kontaktuppgifter (mail och telefonnummer) och beskriv dig själv kort och varför du tror att du skulle passa som SI-ledare. Ange också vilken kurs du själv skall läsa kommande termin. Om du bedrivit delar av din filosofiutbildning vid annat lärosäte bör du skicka med studiedokumentation över dessa studier. Det kan bli aktuellt med en kortare intervju via Zoom.

Ansökan (max en sida) skickas med e-post till sama.agahi@philosophy.su.se

Frågor hänvisas till Sama Agahi.