SVD: Gymnasieelever bör studera filosofi!

Filosofin har en särställning när det handlar om att stärka elevernas skydd mot desinformation och att utveckla deras kritiska tänkande. Därför bör ämnet vara obligatoriskt för elever på de teoretiska programmen, skriver debattörer.

Gymnasieelever bör studera filosofi!